Aftreden Bor als Penningmeester

bor de kock

Per 1 oktober vindt er een wisseling in het bestuur plaats: Bor gaat verhuizen naar het buitenland en kan daarom zijn functie als penningmeester niet langer vervullen. Omdat Bor bij zijn herbenoeming op de ALV van juli al aangaf dat dit er mogelijk aan zat te komen, is Patrick toen door de leden benoemd tot vicepenningmeester. Patrick zal dus per 1 oktober als penningmeester ad interim actief zijn naast zijn normale bestuurswerk. Op de ALV in december wordt een definitieve vervanger verkozen.

Voor financiële vragen, reiskostendeclaraties en dergelijke blijft tot 1 oktober Bor de contactpersoon, vanaf dat moment kun je contact opnemen  opnemen met Patrick. Mochten er vragen zijn over de wissel of de procedure, is het hele bestuur bereikbaar via de normale wegen.

Categorieën: Bestuur

Jonge Socialisten in de PvdA