Één argument voor het afschaffen van de monarchie

Ingezonden artikel van Sal met één principiële reden voor het afschaffen van de monarchie.

Tsaar 2

In Nederland doen we ons best om meer gelijkheid te creëren. Gelijke kansen voor iedereen, gelijke beloning voor vrouwen & mannen en gelijke behandeling voor alle vluchtelingen. Toch hebben we in Nederland institutionele ongelijkheid. Één gezin staat los van de rest van de burgers; het Koninklijk Huis. Hoewel er zat argumenten zijn om dit verzinsel af te schaffen, is er maar ééntje nodig: het Koninklijk Huis is in strijd met onze Grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Het Koninklijk Huis van Nederland heeft aardig wat privileges. Zo krijgen ze volgens de wet 66,3 miljoen euro per jaar. Dit bedrag bestaat uit drie delen: salaris voor de leden van het Koninklijk Huis, salaris voor het personeel & onderhoud van het materiaal (zoals het privévliegtuig) en onderhoud van de paleizen & vakantievilla’s. Waarom krijgen ze dit geld? Omdat ze, net zoals andere burgers die een uitkering aanvragen, een bureaucratisch proces hebben doorlopen en een hele papierwinkel hebben aangeleverden om aan te tonen dat ze er recht hebben op?  Nee, ze krijgen dit alleen omdat ze blauw bloed hebben.

Nog iets vreemds over het koningshuis en geld: de leden van het Koninklijk Huis betalen geen loon- of inkomstenbelasting, geen schenkbelasting, geen bpm op hun AA-voertuigen, geen erfbelasting en over een deel van hun privévermogen geen vermogensbelasting. Dus terwijl de armste klasse zich blauw betaalt aan belastingen om ons land draaiende te houden, kunnen de mensen met blauw bloed niet alleen teren op een miljoenenuitkering betaald door het volk, maar worden ze volgens de wet vrijgesteld van een tal van belastingen. Dat is nog eens een privilege bepaald door afkomst.

Bleven de privileges maar bij belastingvoordelen. Elke maandag gaat Rutte op zijn fiets naar de koning om hem bij te praten over de stand van zaken in het land. Wat er precies wordt besproken, is geheim. Het is niet eens mogelijk om met een WOB-verzoek erachter te komen of de koning toch invloed, direct of indirect, uitoefent op het bestuur. Bedenk eens hoe snel de Kamer zou steigeren als Rutte elke week geheimzinnig met de besturen van topbedrijven in een achterkamertje ging zitten om de landelijke politiek te bespreken. Niet alleen dat; prinses Amalia maakt deel uit van de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van ons land. Ondanks dat ze tijdens de vergaderingen geen stemrecht heeft, mag ze wel haar mening delen. De andere leden van de Raad moeten voorgedragen zijn. Daarnaast moeten ze een wetenschappelijke studie hebben afgerond en jaren aan ervaring hebben. Hierdoor heeft het koningshuis, ondanks dat ze apolitiek zou zijn, de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het bestuur van het land.

Daarbij is het noemenswaardig dat uit onderzoek blijkt dat Beatrix zich actief en politiek geladen heeft bemoeid met de wijze waarop kabinet Rutte I geformeerd werd. Een ongekozen individu had dus indirect zeggenschap in de manier waarop ons democratisch land werd geregeerd.

Dan is er nog iets. Eind 2019 ontdekte Zembla dat Willem Alexander onterecht jarenlang subsidie kreeg voor het onderhoud van Kroondomein het Loo. Het Kroondomein is eigendom van de Nederlandse Staat, maar wordt beheerd door de koning. Ieder die eigenaar is van een natuurgebied kan hiervoor een subsidie aanvragen, met als voorwaarde dat het gebied voor 358 dagen in het jaar open is voor publiek. Maar, de koning sloot elk jaar de helft van het gebied voor 3 maanden. Hoogstwaarschijnlijk zodat hij daar ongestoord kon jagen.

Wat bleek? De koning kreeg ondertussen wel gewoon de subsidie. 4,7 miljoen euro in totaal. In 2014 was het al bekend dat de wijze waarop de koning de subsidie kreeg illegaal was, maar Rutte had expres de Kamer niet actief geïnformeerd. Toen dit allemaal bekend werd  nam de Kamer een motie aan om het domein het gehele jaar open te stellen. Kabinet en koning waren het daar niet mee eens: de koning sluit nog steeds grote delen van het domein voor drie maanden per jaar, maar voor die drie maanden vraagt hij gewoon geen subsidie aan. Vorig jaar werd ook bekend dat er voor de koning simpelweg een uitzondering is gemaakt op de wet, eigenlijk had hij niet eens recht op subsidie want hij is niet de eigenaar van Kroondomein het Loo. Dat is de Staat. Consequenties voor de georganiseerde subsidiefraude? Nul. Laat dat de toeslagenouders of de bijstandsmoeder die boodschappen kreeg en haar uitkering moest terugbetalen maar niet horen. Zodra je als normale burger ook maar één euro te veel krijgt van de Staat vindt de Belastingdienst je ineens heel snel.

Het Koninklijk Huis krijgt al deze privileges, belastingvoordelen, mogelijkheden tot het beïnvloeden van het bestuur en bescherming van Rutte maar door één reden: omdat ze geboren/getrouwd zijn in een bepaalde familie. Bij wet is bepaald dat door de erfopvolging deze privileges van ouder op kind worden doorgegeven. Het is heel simpel: de leden van het Koninklijk Huis hebben wettelijk gezien andere rechten en plichten dan de rest van het Nederlandse volk en worden actief voorgetrokken door de overheid. In andere woorden, het bestaan van het koningshuis is strijd in met artikel 1 van de Grondwet en artikel 1 & 7 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Niet iedereen in Nederland wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld, want het koningshuis heeft wettelijke privileges zoals geen belasting betalen en komt zo weg met subsidiefraude. Niet iedereen in Nederland wordt met gelijke rechten geboren, want het koningshuis krijgt een onvoorwaardelijke uitkering en privileges op basis van afkomst. Niet iedereen heeft gelijke kansen, want Amalia heeft recht op een stageplek in de Raad van State. Hebben wij, het normale volk van Nederland, ook die rechten? Wat gebeurt er met ons als wij subsidie- of uitkeringsfraude plegen? Hoeven wij ook geen inkomstenbelasting te betalen? Het is tijd dat Nederland een land wordt waarin iedereen echt gelijk is voor de wet.

Geen verkapte standenmaatschappij. Schaf de monarchie af.

Categorieën: Opinie

Jonge Socialisten in de PvdA