Hans Kokke wint Brabantse Schaamroos!

De_Brabantse_Schaamroos_is_de_prijs_voor_het_meest_asociale_beleid_in_Brabant

Vorig jaar ging Erik de Ridder met de Brabantse Schaamroos aan de haal. Dit jaar was Hans Kokke hem net een paar stappen voor. Hans Kokke is met het afschaffen van het gratis zwemmen voor Tjippashouders de verdiende winnaar van de Brabantse Schaamroos. Naast Erik de Ridder en Hans Kokke was ook de voltallige Tilburgse D66 fractie genomineerd.

Wethouder Hans Kokke(SP) heeft de Brabantse Schaamroos gewonnen voor het afschaffen van het gratis zwemmen voor Tjippashouders. Door de Tjippas was het voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens mogelijk om voor tien euro een tjippas aan te schaffen en hier gratis recreatief mee te zwemmen. De Jonge Socialisten Brabant vinden het jammer dat daarnaast de zwemtarieven tot veertig procent stijgen. In combinatie met het afschaffen van het gratis zwemmen wordt het voor kinderen uit arme gezinnen lastiger om te gaan zwemmen en worden ze hierdoor minder gestimuleerd om te bewegen.

Wethouder Erik de Ridder(CDA) was genomineerd voor het te hoog indexeren van mensen die in aanmerking komen voor de sociale werkvoorziening van Tilburg. In de gemeente Tilburg hebben namelijk dertig kandidaten voor beschut werken een te hoge indexatie gehad. Waar de gemeente zesendertig kandidaten verwachte zijn er uiteindelijk zes geplaatst. Erik de Ridder reageerde afgelopen week op zijn nominatie met een filmpje van een van de zes volgens hem succesvol geplaatste kandidaten. Erik de Ridder wil nu graag de Brabantse Schaamroos van vorig jaar terug geven omdat de sociale werkvoorziening wat hem betreft een succes is. De Jonge Socialisten Brabant vinden dat er pas sprake is van een succesvolle sociale werkvoorziening als alle mensen die het nodig hebben ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de sociale werkvoorziening; dat is door de te hoge indexaties dus niet het geval.

D66 Tilburg was genomineerd voor het feit dat ze tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad tegen de motie Tilburg jeugdloonvrij heeft gestemd. De reden die D66 tijdens de begrotingsbehandeling gaf was dat de motie juridisch niet haalbaar was. Afgelopen week heeft D66 Tilburg in een reactie laten weten dat de reden om tegen te stemmen juist “was dat de motie in Tilburg ook vroeg dat de gemeente geen zaken meer zou doen met bedrijven die nu het minimum jeugdloon nog hanteren.” Voor de Jonge Socialisten Brabant is dat een prima reden om juist voor te stemmen want dan dwingt de gemeente Tilburg bedrijven die betaald worden met publiek geld om op een goede manier met haar werknemers om te gaan en jongeren niet af te schepen met een loon van een paar euro per uur.

De Jonge Socialisten Brabant hebben tevens gekeken naar asociaal beleid buiten Tilburg. De bezuinigingen op cultuur in Den Bosch en de mogelijke sluiting van een ijsbaan in Eindhoven door Bianca van Kaathoven waren grote kanshebbers voor een nominatie. Uiteindelijk staken de drie Tilburgse kandidaat-genomineerden echter met kop en schouders boven de rest uit waardoor zij genomineerd werden.

Op de Algemene ledenvergadering van de Jonge Socialisten Brabant op donderdag drie december lag de uitslag van de stemming over de Brabantse Schaamroos heel dicht bij elkaar; het verschil tussen Hans Kokke en D66 Tilburg bedroeg twee stemmen. De Brabantse Jonge Socialisten hopen de Brabantse Schaamroos snel te kunnen overhandigen.

Categorieën: Algemeen, Diversiteit & Emancipatie, Economie, Zorg

Jonge Socialisten in de PvdA