Kandidaatstellingsbrieven JS Brabant

Lees hier de brieven van de kandidaat-bestuursleden voor het JS Brabant bestuur

brieven JSB

De kandidaatstelling voor nieuwe bestuursleden is sinds maandag gesloten. De vacatures die open stonden waren:
– Voorzitter
– Secretaris
– Bestuurslid leden
– Bestuurslid politieke campagne

Voor de posten van secretaris, bestuurslid leden en bestuurslid politieke campagne heeft één iemand zich gemeld. Voor de functie van voorzitter zijn twee gegadigden. Op onze voorjaars-ALV in Tilburg volgende week bepalen de leden wie onze nieuwe bestuursleden worden. Aangezien er twee kandidaat-voorzitters zijn, zullen zij zich uitgebreider voorstellen en is er ook een ruime mogelijkheid om vragen te stellen. Hieronder vinden jullie alle ingestuurde stukjes van de kandidaat-bestuursleden.

Lukas van Dongen – Voorzitter

Lieve leden van de Brabantse Jonge Socialisten,

Brabant is een van de grootste, gezelligste en actiefste afdelingen van de Jonge Socialisten in de PvdA. Daarom hebben jullie als Brabantse leden recht op het best denkbare bestuur.

Mijn naam is Lukas van Dongen, en ik wil dit bestuur het komende jaar aanvoeren als voorzitter. Ik ben negentien jaar, woon in Chaam en studeer geschiedenis in Utrecht.

Het afgelopen jaar heb ik als secretaris mogen bijdragen aan de vooruitgang die we in Brabant hebben geboekt. Onder mijn leiding is onze website gemoderniseerd, onze nieuwsbrief bijgewerkt en onze Instagram verdubbeld in volgers. We hebben veel activiteiten georganiseerd met andere jongerenpartijen en krachtige campagnes gevoerd voor de verkiezingen. Achter de schermen heb ik naast de notulen ook een actielijst en een overzicht van alle aankomende activiteiten bijgehouden, zodat het bestuur efficiënter kon werken.

Dit zijn stuk voor stuk mooie resultaten. Als voorzitter wil ik deze prestaties daarom volhouden en verbeteren. Het is tijd voor doorpakken.

Ten eerste wil ik in het komende jaar gaan inzetten op betere activiteit. Ik wil het bestuur ondersteunen en de ruimte geven voor het organiseren van grotere activiteiten waar meer voorbereiding voor nodig is.

Ten tweede wil ik gaan werken aan betere bereikbaarheid. Natuurlijk zullen wij onze activiteiten zoveel mogelijk spreiden. Onder mijn leiding zorgt het volgende bestuur ervoor dat activiteiten voor iedereen bereikbaar zijn.

Ten derde wil ik zorgen voor betere zichtbaarheid. Door gebruik te maken van een netwerk van regiovertegenwoordigers en volop door te gaan met de scholentour zal het volgende bestuur onder mijn leiding zo zichtbaar mogelijk zijn in Brabant.

We hebben in het afgelopen jaar veel bereikt met elkaar. Brabant is een van de grootste, gezelligste en actiefste afdelingen van de Jonge Socialisten in de PvdA. Als voorzitter wil ik ervoor knokken om onze afdeling nog een stukje beter te maken. Het is tijd voor doorpakken.

Bekijk hier mijn campagnevideo voor meer informatie: https://www.youtube.com/watchv=ih_Ba9mcnIw&t=2s

Heb je nog vragen op opmerkingen? Aarzel niet een stuur me een appje!

06-2015788

Met vuurrode groet,

Lukas van Dongen

Erik Scholten – Voorzitter

Lieve JS’ers,

Velen van jullie zullen mij kennen, hoewel ik nog maar een jaartje lid ben. Mijn eerste JS ervaring was in september, bij een activiteit met Job Cohen. Ik werd gelijk verliefd op deze prachtige vereniging. Het inhoudelijk scherpe debat, de gezelligheid en natuurlijk de biertjes bevielen mij uitstekend. Ik heb het natuurlijk nog nooit erkend, maar ik ben blij dat Bas mij heeft mee gesleept.

Daarna heb ik bijna elke activiteit van JS Brabant bezocht, vandaar dat ik vele van jullie al heb leren kennen. Sinds ik actief werd bij de JS heb ik veel leuke evenementen mogen meemaken. Zo hebben we lezingen en trainingen gehad, campagne gevoerd en meegedaan aan vele landelijke acties. Ook heb ik goede vrienden gemaakt. Dit kan natuurlijk het makkelijkst in de JS Brabant, want JS Brabant is met haar Brabantse gezelligheid natuurlijk de gezelligste afdeling. Voor die enkeling die me nog niet kent een prachtige introductie om dit te verhelpen:

Ik ben Erik Scholten 21 jaar en woon in Tilburg. Ik ben momenteel bezig met afstuderen op de studie toegepaste Biologie en zal volgend schooljaar hier gedurende een half jaar een driedaagse werkweek aan hebben.

Ook al heb ik nog geen ervaring in het bestuur van de JS lokaal of landelijk, heb ik natuurlijk al wel het een en ander gedaan. Zo heb ik een jaar lang in een advies orgaan van mijn opleiding gezeten en zit ik momenteel in de opleidingscommissie. Dit heeft mij geleerd hoe een goed functionerend en samenwerkend bestuur er uit ziet, maar ook wat de gevolgen zijn wanneer het bestuur tijdelijk haar taken verzuimd. Verder heb ik daar ook geleerd hoe extreem belangrijk het is om goed te luisteren naar en te werken aan de adviezen en suggesties die worden gegeven.

Wij hebben het geluk gehad om gedurende de afgelopen periode een goed bestuur te hebben dat open stond voor geluiden binnen de JS. Ik wil als ik word verkozen een aantal dingen doen: Ik wil de JS actief meenemen naar waar we de stem van de JS beter kunnen laten horen in de PvdA, ook zeker lokaal.  Ook wil ik drie activiteitenschema’s gaan publiceren per jaar en deze natuurlijk op de online omgeving posten. Op deze schema’s zullen alle activiteiten globaal worden omschreven voor die periode. Verder wil ik onze activiteiten gaan onderverdelen in de volgende groepen:

  • Activiteiten met andere PJOs zoals het afgelopen bestuur vaak zo leuk deed
  • Lezingen, uiteraard met borrel
  • Gezelschapsactiviteiten
  • Lokale acties waar we samen werken tegen problemen in de samenleving
  • Werkbezoeken zoals een bezoek aan een AZC of Gevangenis

Ik hoop jullie allemaal te zien op de ALV. Als er vragen zijn of dingen die je nu al wil inbrengen of me anderzijds wil bereiken kan dat altijd via een facebook appje of mailen.

 

Met de gezellige sociale Brabantse groetjes,

Erik Scholten

0681870900

ErikScholten@live.nl

Nino de Lange – Secretaris

Beste mede JS’ers van Brabant,

Ik ben Nino de Lange, 24 jaar oud, lid van de JS en de PvdA sinds 2017, en ik wil graag
solliciteren voor de functie van secretaris in het nieuwe bestuur. Ik ben een masterstudent
Public Administration aan de Universiteit Leiden met een specialisatie in Economics and
Governance en ik ga volgend jaar beginnen aan een tweede opleiding in Tilburg.
Waarschijnlijk kennen jullie mij nog niet want ik ben pas kort weer terug in Brabant. Tot
voorkort woonde ik in Utrecht en heb ik een halfjaartje stagegelopen bij Buitenlandse Zaken
in Genève. Ik zou volgend jaar graag de secretarisfunctie overnemen omdat het mij enorm
leuk lijkt samen verder te bouwen aan de JS Brabant. De secretaris notuleert en houdt een
stok achter de deur wat betreft de uitvoering van de voorgenomen ideeën. Een droge taak
die desalniettemin goed moet worden uitgevoerd. Tijdens mijn stages, bijvoorbeeld die in
Genève, heb ik hier de nodige ervaring mee opgedaan en die wil ik dan ook graag gebruiken
om de rol van Secretaris zo goed mogelijk invulling te geven.

Ik kijk er naar uit jullie snel te leren kennen en hoop dat jullie in mij ook de nieuwe secretaris
van de JS Brabant zien.

Gr,

Nino de Lange

Jannick van de Westerlo – Bestuurslid leden

Beste Brabantse leden,

Ik ben Jannick van de Westerlo uit ’s-Hertogenbosch, ik ben sinds november lid van de Jonge Socialisten. In mijn korte tijd bij de JS heb ik veel mensen leren kennen en heb ik veel geleerd over de organisatie. Ik wil mijzelf graag kandidaat stellen voor de functie bestuurslid leden. Een van de redenen waarom ik geschikt ben voor deze functie is omdat ik heel sociaal ben in de omgang met anderen en goed in gesprek kan gaan met mijn medeleden. Ik heb in mijn periode bij de JS gemerkt hoe de voorzitters betrokken zijn bij de leden, dit wil ik graag doorzetten. Ik vind samenzijn en gezelligheid belangrijk binnen de JS. Ik vind het fijn om met andere politiek geïnteresseerde mijn gedachtegang te kunnen delen.
Ik ben zelf ook actief in de lokale politiek, Ik ondersteun de fractie van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dat ik actief ben bij de lokale partij heeft ook te maken met mijn interesse in de Jonge Socialisten. Ik hoop hier veel te leren van mijn mede JS’ers en van de activiteiten binnen de JS.
Met vriendelijke groet,

Jannick van de Westerlo.

Twan Wilmes – Bestuurslid politieke campagne

Lieve JS’ers,

Met deze brief wil ik jullie graag laten weten dat ik me kandidaat stel voor de functie
bestuurslid politieke campagne in het volgende bestuur van de Jonge Socialisten Brabant.
Een deel van jullie zal mij nog niet kennen, dus ik zal me eerst even netjes voorstellen. Ik ben
Twan, 23 jaar oud en woonachtig in Tilburg. Ondertussen alweer bijna zeven jaar geleden
werd ik lid van de Jonge Socialisten. Na eerst een jaar actief te zijn geweest in de JS
Maastricht verhuisde ik in 2013 naar Tilburg om daar economie te studeren.

Deze wisseling van omgeving betekende voor mij ook direct een wisseling van JS-afdeling.
Gelukkig voelde ik me binnen de JS Brabant al snel thuis. Het is dan ook met veel plezier dat
ik van 2013 tot 2016 de penningmeester van deze mooie afdeling ben geweest. In die
periode hebben we drie mooie campagnes gevoerd met de JS Brabant, organiseerden we
een hele reeks interessante activiteiten en mochten we een hoop nieuwe leden
verwelkomen waarvan een flink deel ook nu nog actief is binnen onze afdeling.

Van 2016 tot nu heb ik even een uitstapje gemaakt naar de rest van het land. Vanuit het
landelijk bestuur van de JS was ik drie jaar verantwoordelijk voor onze hele vereniging. De
eerste twee jaar daarvan heb ik me als penningmeester en bestuurslid afdelingen vooral
beziggehouden met ervoor zorgen dat de JS een periode van sterk dalende subsidie
overleefde. Aangezien we er nog zijn is dat in ieder geval gelukt. Afgelopen jaar was ik als
landelijk voorzitter het gezicht van de JS naar buiten toe.

Alweer bijna zes jaar in een bestuur bij de JS dus. Waarom zou je je dan nog een keer
kandideren? Nou, omdat ik denk dat ik wat kan toevoegen aan het nieuwe bestuur van de JS
Brabant. Afgelopen zes jaar heb ik heel veel geleerd. Over hoe je goed samenwerkt als
bestuur. Over hoe je nieuwe leden actief maakt en betrekt bij de vereniging. Over hoe je
goede activiteiten en acties organiseert. Ik denk dat ik met deze ervaring een waardevolle
aanvulling ben op het bestuur van de JS Brabant.

Als landelijk voorzitter heb ik me er vooral voor proberen in te zitten dat de JS een meer
actiegerichte vereniging wordt. De zaaltjes uit en de straat op. In verschillende afdelingen,
waaronder Brabant, hebben we daar al mooie voorbeelden van gezien. Die lijn wil ik ook
graag doorzetten als bestuurslid politieke campagne. Waarschijnlijk is er geen verkiezing
komend jaar. Dat geeft ons alle ruimte om ons in te zetten op zelfgekozen onderwerpen en
daar acties rond te organiseren.

Ik wil mijn brief graag eindigen met een nogal huishoudelijke mededeling. Ik zal helaas niet
aanwezig kunnen zijn bij de algemene ledenvergadering op 24 juni. Als jullie vragen hebben
over mijn kandidatuur, aarzel dan niet om me te mailen, bellen, appen of aan te spreken op
een activiteit. Ik hoop op jullie stem op de vergadering.

Met rode groet,

Twan Wilmes
0630815787
twanwilmes@me.com

Categorieën: Bestuur

Jonge Socialisten in de PvdA