Kandidaten Bestuur 2018

JSB logo PNG

Voorzitter:

Beste kameraden, beste Jonge Socialisten,

De komende periode wordt van essentieel belang voor onze partij. De toekomst van de sociaaldemocratie staat op het spel. Als Jonge Socialisten kunnen wij een cruciale rol spelen, we worden tenslotte niet voor niets vaak het ‘geweten van de Partij van de Arbeid’ genoemd.  

De leuke en interessante tijd die ik het afgelopen jaar heb gehad, in combinatie met de plannen en ambities die ik heb voor het komende jaar, hebben mij doen besluiten mij te kandideren voor de functie van voorzitter binnen het bestuur van de Jonge Socialisten Brabant.

Voor de leden die mij niet kennen: Mijn naam is Adam Ahajaj, ik ben 22 jaar jong en woonachtig in Bergen op Zoom. Naast mijn bezigheden voor de Jonge Socialisten zet ik mij in voor de Partij van de Arbeid in mijn woongemeente, en wel als duo-raadslid. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen sta ik als 4e op de kieslijst. In het dagelijkse leven ben ik student rechtsgeleerdheid aan de Tilburg Universiteit.

Het komende jaar zal een cruciaal jaar worden voor de PvdA, en daarmee ook voor de JS. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht heeft de PvdA als taak zich te herpakken en de burger te bereiken met haar verhaal. De Jonge Socialisten spelen hierin naar mijn mening een belangrijke rol, in het bijzonder richting jongeren.

Om deze rol als afdeling op een constructieve en succesvolle manier te kunnen vervullen is het van belang dat de afdeling zich veel en vooral op de juiste momenten laat horen. Ik heb de overtuiging dat ik als voorzitter deze taak op een juiste manier kan invullen, omdat ik denk te beschikken over  de juiste plannen en vaardigheden.

Wat zijn mijn plannen/ideeën voor het komende jaar?

Om de boodschap van de JS op een zo sterk mogelijke manier uit te dragen, is continuïteit in berichtgeving van belang. Ik zal dan ook zo veel mogelijk proberen de boodschap van de Jonge Socialisten naar buiten toe uit te dragen. Ik zal pogen dit te doen door middel van het schrijven blogs en opinies. Dit wil ik bijvoorbeeld doen door  de samenwerking aan te gaan met tijdschriften die veel worden gelezen door jongeren of websites die veel worden bezocht door jongeren.

Naast het beter verspreiden van onze boodschap wil ik mij ook graag inzetten om deze boodschap krachtiger en overtuigender over te brengen. Dit wil ik doen door het activisme binnen onze afdeling aan te wakkeren. Activisme is naar mijn inzicht onlosmakelijk verbonden met de JS en ik vind het dan ook belangrijk dat we als afdeling veel acties organiseren en veel de straat op gaan. In het bijzonder wil ik mij bij deze activiteiten richten op onderwerpen die veel jongeren aan gaan. Denk hierbij aan de huizenmarkt (meer jongerenwoningen / meer betaalbare woningen) of de arbeidsmarkt (hogere lonen en betere omstandigheden in de horeca / betaalde stages in plaats van onbetaalde stages). Inspelen op de actualiteit speelt hierbij een cruciale rol.

Een ander aandachtspunt de komende periode zal uiteraard de gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn. Ik zie het als onze taak om waar mogelijk afdelingen te ondersteunen, dit kan op verschillende manieren. Daarnaast zou ik mij graag willen inzetten voor onze Brabantse leden die in hun eigen gemeente op de kieslijst staan.

Op basis van mijn ervaring, plannen en enthousiasme ben ik ervan overtuigd dat ik op dit moment de juiste persoon ben om de functie van voorzitter in te vullen. Bovenal ben ik erg gemotiveerd om deze functie te bekleden en om er een succes van te maken. Ik wil samen met jullie de sociale en democratische waarden van onze mooie vereniging laten horen en vertegenwoordigen!

Mocht je na het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Met vriendelijke en strijdbare groet,

Adam Ahajaj

E-mail: adamahajaj@gmail.com

Tel: 0628120745

Secretaris:

Beste Mede-JS’ers,

Mijn naam is Yosje Verwegen, 20 jaar en ben momenteel al bijna een goede 5 jaar lid van deze prachtige vereniging. Daarbij woon en studeer ik Fiscale Economie aan de Universiteit van Tilburg.
Zelf ben ik lid geworden voordat afdeling Eindhoven bestond en ik was vooral actief binnen afdeling Brabant en heb er altijd van genoten. De kracht van deze afdeling is de hechtheid van de leden en het bestuur. Dit zorgt voor een lage drempel en een gezellige vereniging, iets wat ontzettend belangrijk is om een afdeling succesvol draaiende te houden. Ik ben er van overtuigd dat dit de kracht is van JS Brabant.

Ik heb de afgelopen jaren zitting genomen in het bestuur van Eindhoven en was lid van de groep die de afdeling heeft opgezet. Ik heb hier als Vice-voorzitter, Algemeen bestuurslid en penningmeester veel ervaring opgedaan, nieuwe mensen leren kennen en contacten onderhouden in de omgeving. Al met al waren het leuke en leerzame jaren voor mij.

In deze jaren heb ik vooral mogen ervaren dat de functie van de secretaris één van de belangrijkste is in een bestuur. Een secretaris brengt structuur aan in een bestuur, wat één van de cruciaalste punten is om een bestuurjaar vlot te laten lopen. Zelf ben ik altijd een persoon geweest die graag structuur in haar leven brengt en dit graag ook aan anderen bied. Daarbij zou ik vereerd zijn om zitting te mogen nemen in het bestuur van JS Brabant en iets bij te kunnen dragen aan de groei van de afdeling.
Naast de structuur moet een Secretaris integer zijn en disciplinair: Notulen moeten optijd af, nieuwsbrieven moeten worden verstuurt, etc.. Dit zijn taken die belangrijk zijn voor het goed functioneren van een bestuur, maar natuurlijk ook om de leden te informeren over alle leuke activiteiten in een jaar en over de leukste nieuwtjes.

Al met al ligt mijn nadruk op de leuke sfeer en vooral deze te onderhouden. Daarbij is het belangrijk om goede activiteiten voor de leden te organiseren, zodat deze sfeer langer blijft hangen dan vandaag. We willen natuurlijk allemaal over 10 jaar nog steeds een JS Brabant hebben. Als Secretaris wil ik graag de structuur aanbrengen die een bestuur nodig heeft en hoop dat de leden mij hierop vertrouwen.

Een Rode Groet,

Yosje Verwegen

Bestuurslid Politiek:

Beste JS’ers van de gezelligste provincie van Nederland,

Bij dezen wil ik me graag kandidaat stellen voor bestuurslid politiek van de JS Brabant. Even kort over mezelf: Ik ben Stan Peters, 20 jaar en studeer rechten in Utrecht. Ik woon echter nog steeds in Den Bosch (a.k.a.  de mooiste stad van Brabant) waar ik ook op de lijst sta voor de PvdA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

We staan voor een belangrijk jaar. Na de mokerslag die 15 maart 2017 heet, wordt 2018 een make it or break it jaar voor ons als sociaaldemocraten. Herrijzen we als een feniks uit onze as of zakken we dieper weg in de modder? Wij gaan natuurlijk voor dat eerste en voor ons als JS’ers zie ik een belangrijke rol in deze wederopstanding. Er is behoefte aan nieuwe energie en ik denk dat wij dit als JS’ers kunnen brengen. Samen met enkele andere leden van JS Brabant heb ik al gezien hoe er een energieke, positieve campagne werd neergezet in Leeuwarden toen we daar mee gingen helpen voor de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen. En niet zonder succes! De PvdA werd daar dik de grootste. Dat smaakte natuurlijk naar meer en samen met onze afdeling hoop ik dat we gezamenlijk de stijgende lijn weer in kunnen zetten.

Komende campagne wil ik dit doen door jongeren en jongerenthema’s zo veel mogelijk bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart te betrekken. Dit is ook de reden dat ik mij gekandideerd heb voor een plek op de lijst. Om jongeren te laten zien waarom gemeenteraadsverkiezingen voor hun belangrijk zijn. Dit zou ik ook graag in heel Brabant doen. Daarnaast moeten we als afdeling onze kandidaten natuurlijk voor de volle 100% supporten waar we maar kunnen zodat zo veel mogelijk van onze kandidaten verkozen worden. Ook wil ik deze campagne graag een ludieke actie organiseren om extra aandacht te vragen voor jongerenthema’s en dan met name het thema wonen aangezien dit in bijna elke stad een hot issue is.

Al met al ben ik dus zeer gemotiveerd om als bestuurslid politiek aan de slag te gaan. Ik heb er vertrouwen in dat we er samen een topcampagne en een topjaar van gaan maken. Hopelijk jullie ook.

Met rode groet,
Stan Peters.

Bestuurslid Leden

Beste kameraden,

Afgelopen jaar was een bewogen jaar voor de PvdA, maar ook voor de Jonge Socialisten. Met de catastrofale verkiezingsnederlaag van 15 maart en de voorzittersverkiezing van de PvdA zijn er zo de nodige dingen veranderd. Wat echter niet veranderd is, is het belang van een sterk sociaal geluid en van sociaal beleid wat iedereen in staat stelt om te kunnen delen in de welvaart van ons mooie land. Hiervoor is een sterke PvdA, en daarmee ook een sterke JS, erg belangrijk. Om hieraan mijn steentje bij te dragen wil ik me hierbij kandidaatstellen voor de functie leden in het bestuur van de JS-Brabant.

Voor iedereen die me nog niet kent: mijn naam is Patrick Schmiermann, ik ben 18 jaar en afkomstig uit Drunen. Ik studeer rechten en geschiedenis in Utrecht en ben daarnaast al een aantal jaar lid van de JS, waarvan ongeveer anderhalf actief.

Naast de algemene bestuurstaken zoals het organiseren van activiteiten en het vertegenwoordigen van de JS, zijn belangrijke specifieke taken van het bestuurslid leden natuurlijk het werven en activeren van leden.

Hoewel de PvdA nog steeds een van ‘s lands grootste ledenpartijen is, blijkt het aantrekken van jongeren toch nog een groot probleem. De partij wordt geteisterd door een sterke vergrijzing. Dit blijkt ook uit de recente verkiezingsuitslagen, waar de jongeren vooral voor GroenLinks en D66 kozen. Juist hier is een rol weggelegd voor de JS. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de boeg biedt dit een kans om te laten zien dat grijs haar geen vereiste is voor het rode jassenleger, maar dat er binnen de PvdA ook plek is voor jongeren. Daarom is het belangrijk om naar de jongeren zelf toe te gaan, maar ook om lekker campagne te gaan voeren voor onze eigen kandidaten. Daarnaast is het van belang te laten zien dat wij er staan op de punten die voor jongeren belangrijk zijn. Hierbij is de volledige support voor onze eigen kandidaten eveneens van groots belang, maar ook het onder de aandacht brengen van de punten die in de landelijke politiek voor jongeren worden binnengehaald.

Dat het werven van leden nog maar het halve werk is, moge wel duidelijk zijn. De afdeling Brabant (en Zeeland) is een van de grootste afdelingen, maar toch zijn de opkomsten bij onze activiteiten niet altijd even hoog als je zou verwachten. Nou speelt het hier natuurlijk mee dat we geografisch gezien de grootste afdeling zijn, waardoor de reistijden al gauw een rol beginnen te spelen. Toch is er op dit terrein nog winst te behalen. Voor nieuwe leden kan het een drempel zijn dat ze nog niemand binnen de JS kennen. Daarom is het om leden actief te krijgen belangrijk om deze drempel zo veel mogelijk te verlagen. Het bellen van niet actieve leden kan een eerste stap zijn om dit doel te bereiken. Het is belangrijk om dit te doen in de aanloop naar belangrijke evenementen (ALV’s, congressen of campagnes), maar ook om dit te doen nadat mensen lid zijn geworden, zodat ze zich meteen bij de vereniging betrokken voelen en gemotiveerd zijn om naar de activiteiten te komen. Je moet het ijzer immers smeden wanneer het heet is. Hiernaast is het natuurlijk belangrijk om ook op andere manieren het contact met de inactieve of minder actieve leden warm te houden. Het is misschien ook een idee om een speciale activiteit te houden voor Brabantse (en Zeeuwse) (nieuwe) leden of een activiteit waar er in ieder geval een extra nadruk op ligt, zodat ze eerder geneigd zijn om te komen en bekend raken met de JS.

Het is belangrijk dat de Jonge Socialisten een toegankelijke en gemoedelijke vereniging is, waar iedereen zich welkom voelt. Het is immers ook belangrijk dat mensen hun enthousiasme behouden zodat we samen kunnen werken aan een socialer Brabant. Dit is waar ik samen met jullie tijdens het komende jaar aan wil werken en ik hoop hierbij op jullie steun te kunnen rekenen.

Met rode groet,

Patrick Schmiermann

Categorieën: Bestuur

Jonge Socialisten in de PvdA