Motivatiebrieven kandidaat-bestuursleden

bestuur

Op de oproep voor nieuwe bestuursleden zijn drie sollicitaties binnengekomen. Voor voorzitter, penningmeester en bestuurslid leden. Hieronder vind je de motivatiebrieven van de kandidaten. Voor de functie van bestuurslid politieke strategie heeft helaas niemand zich gemeld. Voor deze functie is het nog mogelijk om jezelf op de ALV te kandideren.

Stan Peters – Voorzitter

Beste JS’ers van de gezelligste provincie van Nederland,

Het is alweer een jaar geleden dat ik door jullie in Tilburg werd verkozen als bestuurslid politieke strategie. En wat voor een mooi jaar is het uiteindelijk geworden. We zijn in Utrecht op kroegentocht geweest, hebben campagne gevoerd voor de gemeenteraadsverkiezingen, hebben gepooled, gesjoeld, gebowlt, gepubquizd en karaoke gezongen, we hebben de dag van de arbeid gevierd, hebben roze rozen uitgedeeld op roze maandag, zijn op bezoek geweest op het provinciehuis, hebben Job Cohen naar Den Bosch gehaald en hebben nog veel meer toffe dingen georganiseerd. Als je bij één van onze activiteiten bent geweest afgelopen jaar, heb je me sowieso een keer gezien, want ik was er dit jaar nog vaker bij dan Paul Tang op een gemiddelde PvdA-activiteit. (inside joke ;)) Zo heb ik onze Brabantse afdeling leren kennen als een gezellige, enthousiaste, actieve en veelzijdige groep jonge sociaaldemocraten met stuk voor stuk hun hart op de juiste plek. Het zou me dan ook een grote eer zijn om me vanaf 20 december voorzitter te mogen noemen van onze mooie afdeling. Hopelijk krijg ik hiervoor jullie vertrouwen.

Voor wie mij nog niet (zo goed) kent. Mijn naam is Stan Peters, 21 jaar, en ik ben geboren en getogen in het mooie Den Bosch. Momenteel ben ik bezig met mijn master Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Naast bestuurslid politieke strategie bij de JS Brabant, heb ik afgelopen jaar ook meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de PvdA Den Bosch waar ik inmiddels in het bestuur zit als campagne-coördinator. Mijn opgedane ervaring en opgebouwde contacten van zowel binnen als buiten de JS van het afgelopen jaar zullen als voorzitter dus goed van pas komen. Voor ons als JS’ers zie ik dan ook een belangrijke taak bij deze verkiezingen. Wij moeten een frisse wind door de PvdA laten waaien en met onze creativiteit en enthousiasme laten zien waarom de sociaaldemocratie juist in deze tijden van flexcontracten, woningnood en opkomend nationalisme/extremisme voor jongeren zo belangrijk is.

Komend jaar belooft weer een erg mooi politiek jaar te worden. Omtrent de Provinciale Staten-, Waterschaps- en Europese verkiezingen vallen weer genoeg toffe evenementen, campagne-acties en ludieke acties te bedenken. Ik heb er ongelooflijk veel zin in om dit weer samen met jullie mee te gaan maken. Hierin wil ik alle dingen die we afgelopen jaar goed hebben gedaan doortrekken en ook wat dingen verbeteren. Zo wil ik met name rondom de verkiezingen meer ludieke acties organiseren. Dit betekent concreet een actievere inzet om samen met lokale PvdA-afdelingen en andere PJO’s ludieke acties op te zetten. Hierbij richten we ons dan met name op thema’s die jongeren raken. Ook wil ik wat meer structuur aanbrengen in het organiseren van activiteiten zodat deze in de toekomst wat langer van tevoren gepland worden.

Samen met jullie hoop ik dan ook om er als jullie voorzitter een strijdbaar, mooi, rood, actief, maar bovenal gezellig jaar van te maken.

Met rode groet,
Stan Peters

 

Melad Kohistani – Penningmeester

Beste Mede-JS’ers,

 

Ik ben Melad Kohistani, 19 jaar oud en woon in Meijel en bij deze wil ik me kandidaat stellen voor de functie penningmeester in het bestuur van JS Brabant.

Ik was het afgelopen jaar de penningmeester van de afdeling Eindhoven. Het was een turbulent bestuursjaar, maar ik ben toch trots dat we vele inhoudelijke en gezellige activiteiten hebben georganiseerd. Daarnaast hebben we de contacten met andere PJO’s  flink aangescherpt. Waar een volgend bestuur naar mijn mening de vruchten van kan plukken.

Voor mij persoonlijk was het een heel leerzaam jaar. Een jaar waar ik het vak van penningmeester met vallen en opstaan heb geleerd. Deze bagage neem ik uiteraard mee als ik gekozen word als penningmeester

Voor de rest in mijn ogen moet een penningmeester de ‘stille’ motor zijn achter een organisatie. Hij moet ervoor zorgen dat de financiën tip top in orde zijn, Dus hij moet vaak streng zijn. Maar hij moet ook ruimte maken voor gezelligheid. Het administratief werk moet in orde zijn zodat de rest van het bestuur weet waar het staat.

Ik denk gezien mijn enorme interesse in financiën en mijn ervaring als penningmeester van JSE dat ik deze functie naar behoren kan bekleden. Ook studeer ik  in een financiële richting wat dus uitermate goed aansluit op het werk als penningmeester.

Al met al wil ik eigenlijk dat we een gezellige en toegankelijke afdelingen worden en blijven. Waar we goede activiteiten organiseren en dat het financiële plaatje klopt. Zodat de afdeling kan groeien en nieuwe leden kan blijven aantrekken.

Ik hoop hiermee een duidelijk beeld te hebben gegeven van wie ik ben en waarom ik me kandidaat stel voor het bestuur van onze afdeling. Wie meer wil weten mag me natuurlijk altijd opbellen of een berichtje sturen via WhatsApp.

Met rode groeten,

Melad Kohistani – 0682757605

 

Patrick Schmiermann – Bestuurslid Leden en vicevoorzitter

Beste mede JS’ers,

Graag zou ik me ook dit jaar weer kandideren voor de functie van bestuurslid leden in het bestuur van de Jonge Socialisten Brabant. Voor iedereen die me nog niet kent: mijn naam is Patrick Schmiermann, ik ben 19 jaar en ik kom uit Drunen. Verder studeer ik rechten en geschiedenis in Utrecht en ben ik al bijna 6 jaar lid van de JS, waarvan een groot gedeelte actief.

Het is alweer bijna een jaar geleden dat ik me de vorige keer kandideerde voor deze functie. In mijn brief had ik het toentertijd onder andere erover dat we ervoor moesten zorgen dat we leden ook vooral zelf moeten benaderen of ze zin hebben om langs te komen, zodat de drempel lager wordt. Ondertussen zijn we alweer een jaar verder en hebben we zeker stappen gezet in deze richting, zo zijn we weer begonnen met het sturen van verjaardagskaarten, hebben we een belronde gedaan onder onze leden en hebben we een extra appgroep in het leven geroepen zodat ook minder actieve leden die niet al te veel behoefte hebben aan alle gesprekken van anderen, wel via WhatsApp op de hoogte kunnen blijven van de activiteiten die we organiseren.

Toch zijn er volgens mij ook nog aspecten die we kunnen verbeteren het komend jaar. Zo zijn we het afgelopen jaar niet echt bezig geweest met de scholentour, ik zou graag willen kijken hoe we dit, eventueel met andere pjo’s, weer kunnen opstarten. Naast dat dit scholieren kan motiveren om lid te worden van een partij of jongerenorganisatie, vind ik het ook de taak van een pjo om voorlichting te geven over politiek en jongeren bewust te maken van de invloed die beleid kan hebben op hun leven en de maatschappij.

Want deze impact is zoals jullie weten groot, zo wil het huidige kabinet de rente op de studieleningen verhogen, wordt er verder bezuinigd op de publieke sector, waardoor onder andere de docenten op alle niveaus steeds verder in de knel komen met hun werkzaamheden, en al dit terwijl bedrijven als Deliveroo nog steeds niks om hun personeel lijken te geven. Ik vind het dan ook goed dat het huidige en het vorige landelijk bestuur tegen deze zaken actie hebben ondernomen of hebben ondersteund. Publieke onrust en verzet kunnen namelijk weldegelijk effect hebben, kijk maar naar de situatie van Howick en Lili, die nu toch in Nederland mogen blijven. Graag zou ik dan ook zien dat we kijken hoe we met Brabant samen met onze leden ook op deze weg voort kunnen gaan.

Waar ik ook denk dat we als bestuur nog terrein te winnen hebben is op het gebied van organisatie. Op dit moment worden veel activiteiten redelijk kort van tevoren gepland, wat er soms toe leidt dat er op het laatste moment nog dingen kunnen veranderen of dat leden hierdoor moeilijk met onze activiteiten rekening kunnen houden wat betreft het vrijhouden van avonden. Hoewel het volgens mij afgelopen jaar over het algemeen wel gelukt is om leuke en interessante activiteiten te plannen, denk ik dat we nog beter voor de dag kunnen komen als we wat meer structuur in aan brengen.

In de brief van iemand die zich voor de functie leden kandideert, mogen natuurlijk ook onze vrienden uit Zeeland niet vergeten. Een aantal maanden geleden heeft de afdeling Zeeland zichzelf helaas opgeheven vanwege een gebrek aan leden die actief wilden worden en een bestuursfunctie op zich wilden nemen. Na deze opheffing is de verantwoordelijkheid voor het organiseren van activiteiten in Zeeland direct bij ons komen te liggen. Hierin zijn wij tot dusver nog tekortgeschoten. Hoewel er wel meerdere plannen zijn geweest om iets in of in de buurt van Zeeland te organiseren, is dit er tot op heden nog niet van gekomen. Graag zou ik met het nieuwe bestuur zien dat we hier een oplossing voor gaan zoeken, of door af en toe ook wat in Zeeland te organiseren, of door te kijken op welke wijze het nog mogelijk is om in Zeeland op een bepaalde manier enige vorm van organisatie op te zetten die dat kan doen. Het is voor ons namelijk moeilijk om voor Zeeuwse leden hier te komen, maar ook vice versa, vanwege de grote afstanden en de beperkte kwaliteit van het plaatselijke openbaar vervoer.

Kortom, hoewel ik erg tevreden ben over het afgelopen jaar, is er nog genoeg ruimte voor verbetering. Samen met de rest van het bestuur hoop ik het komende jaar hieraan met jullie steun verder te mogen werken.

Rode groet,

Patrick Schmiermann

 

Categorieën: Bestuur

Jonge Socialisten in de PvdA