Plannen Efteling en gevolgen bezoekers

warning-sign-953738_1280

Een monorail voor de Efteling. Als je het aan ons vraagt is het een onvermijdelijke ontwikkeling, die er bovendien voor kan zorgen dat de drukte bij de Efteling veroorzaakt door auto’s af zal nemen. Maar hoe verhoudt deze monorail zich tegenover een VIP-parking? Een maatregel die het gebruik van de auto juist stimuleert en een maatregel die er dus uiteindelijk voor zorgt dat de drukte veroorzaakt door auto’s niet zal afnemen.

Vanaf heden zal ik, Adam Ahajaj en bestuurslid politieke strategie, namens de Jonge Socialisten Brabant op frequente basis mijn licht doen schijnen op thema’s die spelen in het Brabantse. Mijn eerste blog gaat, zoals je al inmiddels al weet, over een aantal toekomstplannen van de Efteling zoals die staan beschreven in het ‘Masterplan Wereld van de Efteling 2030’ en de gevolgen hiervan voor de Efteling, de omgeving en de bezoekers van dit mooie attractiepark.

‘Waar was ik gebleven?’ Oja, de Efteling dus. Iedereen die er wel eens komt is bekend met de ongekende drukte, en deze drukte begint al bij aankomst. Door de vele auto’s is het vaak noodzakelijk om de auto ver van de entree te parkeren, dit zorgt doorgaans voor veel irritatie bij bezoekers. De Efteling heeft hier naar eigen zeggen oplossingen voor gevonden. In deze blog zou ik graag willen ingaan op een tweetal van deze oplossingen; een monorail en vip-parking.

Laat ik positief beginnen: de monorail is een creatieve oplossing, die een aantal voordelen met zich meebrengt. Op de eerste plaats is de verwachting dat de drukte veroorzaakt door auto’s fors zal afnemen. Bezoekers zullen hun bolides op parkeerplaatsen verder weg parkeren waardoor er in principe minder auto’s arriveren bij het attractiepark zelf. Een ander zwaarwegend argument vóór de monorail is dat de monorail ervoor zal zorgen dat er überhaupt minder met de auto richting het park gereisd zal worden. Voorwaarde voor dit argument is echter wel dat de monorail dan goed aangesloten zal moeten zijn op het overige openbaar vervoer. Op deze manier kunnen bezoekers ervoor kiezen de gehele reis af te leggen met behulp van het openbaar vervoer. Een laatste prettige bijkomstigheid van de monorail zou kunnen zijn dat de rijen voor de ingang minder lang zijn, dit kan alleen bereikt worden mits de monorail tot ín het park rijdt. Op deze manier kunnen bezoekers beter verspreidt worden en dit zal ervoor zorgen dat de rijen dus minder lang worden.

Het plan van de Efteling voor de zogenoemde vip-parking heeft, in tegenstelling tot het plan voor de monorail, voor verbazing gezorgd. Deze verbazing is gebaseerd op een aantal argumenten. Allereerst zal de vip-parking juist leiden tot meer auto’s. De vip-parking zal namelijk dichterbij de ingang gaan komen, dit is voor bezoekers juist een goede reden om met de auto te komen. Hoe past dit plan in de visie van de Efteling , de visie van minder auto’s? Naast het gegeven dat dit plan dus zal zorgen voor meer auto’s, is het in mijn ogen ook niets meer dan een ordinair verdien model. De vip-parking zal namelijk een stuk duurder zijn dan de toch al €10,- die men nu betaalt voor een reguliere parkeerplaats. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om te voldoen aan dit bedrag. In mijn ogen zal deze maatregel dan ook zorgen voor meer ongelijkheid en een beperking van de toegankelijkheid.

Onze hoop als Jonge Socialisten Brabant is dan ook dat de Efteling uiteindelijk zal afzien van het plan van de vip-parking. Het plan voor de monorail is, mits goed uitgevoerd, een welkome versterking voor onze mooie provincie en een duurzame oplossing voor het autoprobleem.

Categorieën: Infrastructuur

Jonge Socialisten in de PvdA