Rein Welschen cyclus: participatie, re-integratie en terugkeer op de arbeidsmarkt

Op dinsdag 9 april organiseert de PvdA Breda in samenwerking met de Jonge Socialisten Brabant in de Kopse Kantine (Electron) de eerste bijeenkomst van de Rein Welschen cyclus.

Themaavond Breda April

Op dinsdag 9 april organiseert de PvdA Breda in samenwerking met de Jonge Socialisten Brabant in de Kopse Kantine (Electron) de eerste bijeenkomst van de Rein Welschen cyclus. Deze avond staan participatie, re-integratie en terugkeer in het arbeidsproces centraal.  De avond is voor iedereen toegankelijk.

Na een korte inleiding door twee experts wordt van de deelnemers verwacht dat zij debatteren over prikkelende stellingen en met suggesties voor bestuur en politiek komen. De huidige complexiteit van de samenleving betekent immers dat de overheid, zoals de gemeente, geen pasklaar antwoord heeft op alle maatschappelijke vragen. Die antwoorden zullen vaak in gezamenlijkheid met bewoners en andere organisaties moeten worden gevonden. De Partij van de Arbeid zet zich daarvoor actief in door gebruik te maken van ieders kennis en ervaring.

Dit is de eerste bijeenkomst in het kader van de Rein Welschen Cyclus, het maatschappelijke platvorm voor inspirerende en maatschappelijke vraagstukken. Rein Welschen was voorzitter van de PvdA in Breda, gewestbestuurder, wethouder, gedeputeerde, en uiteindelijk burgemeester van Eindhoven. Nadat hij op het OLV zijn eindexamen deed, studeerde Rein Welschen biologie en promoveerde hij in de geneeskunde. De historicus Peter van Steenoven zal deze cyclus aftrappen met een inleiding tot Rein Welschen.

Rein Welschen kon ook moeilijke onderwerpen op de agenda zetten en ging zware debatten niet uit de weg. Zijn loopbaan en zijn betrokkenheid bij de samenleving zijn inspirerend. De PvdA Breda en de Jonge Socialisten Brabant hopen met deze cyclus dan ook een breed publiek te bereiken om over maatschappelijke vraagstukken te debatteren.

Begin: 19.30 uur

Locatie: Electron, Kopse Kantine (zijingang), Speelhuislaan 171, 4815 CD Breda

Voor vragen:  afdvoorzitter@pvdabreda.nl en afdsecretariaatpvdabreda@gmail.com

Categorieën: Activiteit

Jonge Socialisten in de PvdA